La Justícia dona la raó al pare, que volia vacunar als nens, malgrat la negativa de la mare.

És evident que les decisions dels tribunals influeixen en tots els aspectes de la nostra vida, econòmics, personals etc. fins a tal punt que fins i tot poden incidir en un àmbit tan privat com és la salut dels nostres fills.

Així, l’Audiència Provincial de Pontevedra en una recent resolució ha obligat una mare de Vigo a vacunar als seus fills menors d’edat, després de la demanda presentada pel pare, partidari que els nens rebin aquesta protecció.

El tribunal confirma la sentència del jutjat de primera instància recorreguda per la mare, i estableix que, encara que la vacunació no és obligatòria a Espanya, “els beneficis de les vacunes són innegables” tant a nivell individual com poblacional, i en cas de conflicte preval “el superior interès dels menors”.

Els arguments de la sentència:

  • Els pares tenen dret a defensar les creences, sistema d’educació i vida dels seus fills que considerin més adequat, sempre que no resulti perjudicial per a aquests.
  • L’Organització Mundial de la Salut (OMS), considera que les vacunes són “segures” i “una de les intervencions sanitàries més reeixides i rendibles conegudes”.
  • No s’ha acreditat des del punt de vista mèdic que les vacunes causin perjudici per a la salut.
  • La no vacunació dels menors pot deixar-los fora de centres d’ensenyament i instal·lacions esportives.
  • No pot quedar a l’arbitri d’un dels progenitors decidir si desitja vacunar als fills i en quin moment.
  • El pare està autoritzat a vacunar als seus fills, conforme al programa i calendari de vacunació infantil que estableixin les autoritats sanitàries competents.

Des del passat mes de juny, Galícia és la primera Comunitat Autònoma que regula mitjançant llei l’obligació de vacunar als menors perquè puguin accedir a les guarderies públiques, i això perquè encara que la vacunació és voluntària a Espanya, en aquest assumpte és prioritària la protecció de la salut dels menors, tal com reconeix l’article 43 de la Constitució espanyola.