En aquest àmbit, els nostres serveis inclouen tota classe de demandes i reclamacions que els nostres clients puguin necessitar interposar contra tercers, ja sigui en nom de les empreses a les que representen o bé a títol individual.

A fi de incórrer en els menors costos i perjudicis possibles pel client, la filosofia d’aquesta firma es basa en intentar, amb caràcter previ a la interposició de qualsevol demanda, acords extrajudicials amb la contrapart, sempre que sigui possible.

En qualsevol cas, abastem, entre d’altres, la preparació de les següents demandes en l’ordre civil i mercantil:

  • Reclamacions de quantitat.

  • Resolucions contractuals amb indemnització de danys i perjudicis.

  • Demandes de desnonament.

  • Expedients de domini.

  • Demandes sol·licitant la divisió de la cosa comú.

  • Demandes contra entitats bancàries (clàusules sòl, preferents, nul·litat en compres de derivats financers per vici en el consentiment, etc.).

  • Demandes de responsabilitat contra administradors.

Serveis

Històric

Solucions globals

DMCONSULTANTS és un equip de professionals, altament qualificats, en totes les disciplines de l’àmbit jurídic, laboral i fiscal, de forma que la nostra firma pot proporcionar als clients solucions globals en tots els aspectes que poden necessitar.