Assessorem als nostres clients i els ajudem a gestionar de la millor manera possible els efectes i conseqüències de les ruptures matrimonials i de les crisis de parella, vetllant per els seus interessos econòmics i per el benestar dels fills, en el cas de que existeixin.

Amb aquesta finalitat, exercim de mediadors i negociadors entre tots dos cònjuges, amb l’objectiu de tramitar separacions i divorcis de mutu acord, redactant els convenis reguladors i plans de parentalitat que millor recullin els interessos de tots dos, i que s’adeqüin a la normativa catalana en matèria de dret de família.

D’acord amb l’anterior, els nostres serveis inclouen:

  • Negociació i redacció de convenis reguladors d’extinció de parelles de fet.

  • Demandes de separació i divorci, tant de mutu acord com contenciosos.

  • Demandes de modificació de mesures adoptades en sentències de separació i divorci.

Tanmateix, ens hem especialitzat en la confecció i tramitació de demandes d’incapacitació, procediments cada vegada més demandats com a conseqüència de l’augment de l’esperança de vida en la societat actual i que permet obtenir el control del patrimoni d’aquell familiar que te les seves facultats mentals minvades.

Servicios

Histórico de publicaciones

Descarregar dossier de serveis

Solucions globals

DMCONSULTANTS és un equip de professionals, altament qualificats, en totes les disciplines de l’àmbit jurídic, laboral i fiscal, de forma que la nostra firma pot proporcionar als clients solucions globals en tots els aspectes que poden necessitar.

Contacta’ns