La nostra tasca en l’àmbit del dret de successions, passa per assessorar al client jurídicament sobre l’estratègia de la seva futura herència, aconsellant-li el millor possible al respecte. Aquest assessorament resulta essencial en els casos de successió empresarial ja que permet dissenyar i assegurar la continuïtat de l’empresa minimitzant els costos a nivell de Impost de Successions.

El nostre objectiu és conscienciar al client de que s’ha d’anar a l’advocat abans d’atorgar testament, amb la finalitat que se li informi degudament de com i de quina forma es pot preparar el testament per evitar problemes amb l’herència o per pagar menys al fisc en el moment d’heretar, adoptant les mesures necessàries per evitar situacions conflictives i problemàtiques i, en el cas, evitar l’impost o disminuir la seva carga fiscal el màxim possible.

  • Preparació de testaments, heretaments i altres figures afins del dret civil català.

  • Tramitació d’herències testades e intestades.

  • Negociacions entre hereus per la valoració i adjudicació de caudal hereditari.

  • Donacions.

  • Demandes en reclamació de legítimes i altres drets hereditaris (judicis de testamentaries).

  • Demandes de nul·litat de testaments.

Servicios

Histórico de publicaciones

Descarregar dossier de serveis

Solucions globals

DMCONSULTANTS és un equip de professionals, altament qualificats, en totes les disciplines de l’àmbit jurídic, laboral i fiscal, de forma que la nostra firma pot proporcionar als clients solucions globals en tots els aspectes que poden necessitar.

Contacta’ns