En l’àmbit fiscal i comptable, el nostre equip facilitarà a l’empresa la gestió de totes les obligacions tributàries periòdiques, així com les obligacions fiscals i comptables.

  • Informació de tots els canvis legislatius amb transcendència tributària i anàlisis de l’impacte a l’empresa.

  • Consultes telefòniques, així com assistència a reunions per resoldre totes les qüestions que poden sorgir, en l’àmbit de la nostra relació professional, sense limitació.

  • Confecció i presentació de totes aquelles declaracions periòdiques de caràcter tributari.

La pràctica de l’assessorament fiscal no s’ha de limitar al compliment de les obligacions tributàries recurrents. És fonamental ampliar el focus a aquelles operacions que esdevenen de forma puntual per analitzar les alternatives i dissenyar la millor planificació fiscal.

Serveis

Històric

Solucions globals

DMCONSULTANTS és un equip de professionals, altament qualificats, en totes les disciplines de l’àmbit jurídic, laboral i fiscal, de forma que la nostra firma pot proporcionar als clients solucions globals en tots els aspectes que poden necessitar.