En matèria de dret administratiu, ens encarreguem de la tramitació de demandes i reclamacions contra les diferents administracions públiques, impugnant els actes administratius que aquestes dictin en qualitat d’entitats de dret públic.

  • Demandes per responsabilitat extracontractual de l’Administració.

  • Recursos contra l’Administració Tributària.

  • Demandes contra l’Administració de la Seguretat Social.

  • Recursos contra multes i sancions.

  • Gestió i tramitació de llicències i autoritzacions administratives.

  • Gestió i tramitació d’expedients de licitació en ofertes i concursos amb l’Administració Pública.

  • Gestió i tramitació d’expedients de desqualificació de habitatges de protecció oficial.

Serveis

Històric

Soluciones globales

DMCONSULTANTS es un equipo de profesionales, altamente cualificados, de todas las disciplinas del ámbito jurídico, laboral y fiscal, de forma que nuestra firma pueda proporcionar a los clientes soluciones globales en todos los aspectos que éstos puedan necesitar.