• Consolidació fiscal en grup de societats.

  • Planificació fiscal d’operacions de fusió, escissió, bescanvi de valors i aportacions no dineràries.

  • Adquisicions, due diligence fiscals, negociacions i contractes.

  • Unions temporals d’empreses i agrupacions d’interès econòmic.

  • Anàlisis de política de preus de transferència. Compliment de les obligacions de documentació.

  • Optimització en polítiques de remuneració a directius i administradors. Retribució Flexible. Fiscalitat Expatriats i Impatriats.

  • Assessorament en matèria de fiscalitat internacional.

Serveis

Històric

Solucions globals

DMCONSULTANTS és un equip de professionals, altament qualificats, en totes les disciplines de l’àmbit jurídic, laboral i fiscal, de forma que la nostra firma pot proporcionar als clients solucions globals en tots els aspectes que poden necessitar.