La Constitució Espanyola consagra la llibertat d’empresa i a l’empresari se li reconeixen una sèrie de drets i deures, que van més enllà de les obligacions contretes amb els seus treballadors mitjançant la subscripció del contracte.

De la mateixa manera, el treballador te reconeguts uns drets, pel que cal cenyir-se, en aquesta matèria al que estableixi l’Estatut dels Treballadors i el Conveni Col·lectiu d’aplicació per cada empresa.

És important que les Empreses tinguin coneixement d’aquests extrems, a fi de dur a terme una bona gestió dels seus RRHH i evitar, a la vegada, la conflictivitat dins de la seva Empresa.

  • Assessorament i control sobre Dret i obligacions de la empresa.

  • Assessorament i control sobre Drets i obligacions dels treballadors.

Serveis

Històric

Solucions globals

DMCONSULTANTS és un equip de professionals, altament qualificats, en totes les disciplines de l’àmbit jurídic, laboral i fiscal, de forma que la nostra firma pot proporcionar als clients solucions globals en tots els aspectes que poden necessitar.