De vegades, per criteris econòmics, l’empresa no pot comptar amb una persona o equip amb nivell tècnic per abordar els objectius administratius o econòmic-financers de l’entitat.

El nostre despatx ofereix el suport In house a la societat i reporta periòdicament a direcció sobre l’evolució de la entitat.

  • Assessorament en l’aplicació de la normativa comptable.

  • Externalització del departament comptable i/o direcció financera.

  • Elaboració i seguiment de pressupostos. Anàlisis de gestió.

  • Pla de Empresa.

  • Subvencions

Serveis

Històric

Solucions globals

DMCONSULTANTS és un equip de professionals, altament qualificats, en totes les disciplines de l’àmbit jurídic, laboral i fiscal, de forma que la nostra firma pot proporcionar als clients solucions globals en tots els aspectes que poden necessitar.