Oferim assessorament a persones físiques que tinguin una empresa familiar. A la vegada, prestem servei en l’àmbit de l’impost sobre la renda, tant en la confecció d’aquesta com en la planificació de tot tipus d’operacions (transmissió de habitatge, retribucions…)

  • Disseny i execució d’estructures per la tinença i la transmissió del patrimoni empresarial.

  • Planificació de successió familiar de negocis.

  • Disseny fiscal de protocols familiars.

  • Planificació fiscal en l’Impost sobre el Patrimoni dels socis.

Serveis

Històric

Solucions globals

DMCONSULTANTS és un equip de professionals, altament qualificats, en totes les disciplines de l’àmbit jurídic, laboral i fiscal, de forma que la nostra firma pot proporcionar als clients solucions globals en tots els aspectes que poden necessitar.