Les contínues reformes laborals també han suposat la modificació i actualització de prestacions, tant a nivell contributiu com a nivell no contributiu, pel que es fa necessari conèixer en cada moment la normativa bàsica al respecte, per poder així analitzar qüestions com: quina és la situació protegida?, les característiques dels beneficiaris subjectes a la prestació, els requisits específics que puguin donar lloc al dret de la prestació i la duració concreta de la mateixa.

  • De la Seguretat Social: Maternitat – Paternitat / Incapacitat permanent / Jubilacions.

  • De SPEE: Desocupació / Capitalitzacions / Subsidis.

Serveis

Històric

Solucions globals

DMCONSULTANTS és un equip de professionals, altament qualificats, en totes les disciplines de l’àmbit jurídic, laboral i fiscal, de forma que la nostra firma pot proporcionar als clients solucions globals en tots els aspectes que poden necessitar.