Aquests drets permeten a qui els ostenta decidir qui pot utilitzar-los i com pot utilitzar-los, en conseqüència, constitueixen un dels principals actius d’una empresa i per tant convé que estiguin adequadament protegits.

Estem especialitzats en l’assessorament en relació als següents aspectes:

  • Registre de patents, protecció de coneixement o know-how, concessió de llicències, i compravenda de patents, així com de qualsevol dret de propietat industrial, o la coordinació de les accions legals pertinents en cas de produir-se qualsevol infracció de drets de propietat industrial.

  • Registre, concessió de llicències, i compravenda de marques, així com de qualsevol signe distintiu, o la coordinació de les accions legals pertinents en cas de produir-se qualsevol infracció de drets de propietat industrial.

  • Protecció, concessió de llicències, transferència, i distribució de drets de propietat intel·lectual.

  • Redacció i negociació de contractes pel desenvolupament, concessió de llicències, cessió, o distribució, suport, o manteniment de software, ja sigui software standard, o software adaptat a les especificacions tècniques del client, llicències shrink-wrap o click-wrap, software freeware, software shareware, o llicències multi ús, en suports tangibles o intangibles.

  • Concessió de llicències, desenvolupament, distribució, o ús de software de codi font obert.

  • Protecció de les marques i dels noms de domini, resolució de conflictes entre marques i noms de domini, i coordinació de les accions recomanables para assolir una adequada protecció.

Serveis

Històric

Solucions globals

DMCONSULTANTS és un equip de professionals, altament qualificats, en totes les disciplines de l’àmbit jurídic, laboral i fiscal, de forma que la nostra firma pot proporcionar als clients solucions globals en tots els aspectes que poden necessitar.