Aquests drets permeten a qui els ostenta decidir qui pot utilitzar-los i com pot utilitzar-los, en conseqüència, constitueixen un dels principals actius d’una empresa i per tant convé que estiguin adequadament protegits.

Estem especialitzats en l’assessorament en relació als següents aspectes:

  • Registre de patents, protecció de coneixement o know-how, concessió de llicències, i compravenda de patents, així com de qualsevol dret de propietat industrial, o la coordinació de les accions legals pertinents en cas de produir-se qualsevol infracció de drets de propietat industrial.

  • Registre, concessió de llicències, i compravenda de marques, així com de qualsevol signe distintiu, o la coordinació de les accions legals pertinents en cas de produir-se qualsevol infracció de drets de propietat industrial.

  • Protecció, concessió de llicències, transferència, i distribució de drets de propietat intel·lectual.

  • Redacció i negociació de contractes pel desenvolupament, concessió de llicències, cessió, o distribució, suport, o manteniment de software, ja sigui software standard, o software adaptat a les especificacions tècniques del client, llicències shrink-wrap o click-wrap, software freeware, software shareware, o llicències multi ús, en suports tangibles o intangibles.

  • Concessió de llicències, desenvolupament, distribució, o ús de software de codi font obert.

  • Protecció de les marques i dels noms de domini, resolució de conflictes entre marques i noms de domini, i coordinació de les accions recomanables para assolir una adequada protecció.

Servicios

Histórico de publicaciones

Descarregar dossier de serveis

Solucions globals

DMCONSULTANTS és un equip de professionals, altament qualificats, en totes les disciplines de l’àmbit jurídic, laboral i fiscal, de forma que la nostra firma pot proporcionar als clients solucions globals en tots els aspectes que poden necessitar.

Contacta’ns