Com ja hem comentat anteriorment, és possible que, encara que les Empreses gestionin correctament els seus RRHH, i gaudeixin d’un bon clima laboral, no sempre podem aconseguir eliminar la conflictivitat laboral, ja que, insistim, no hem d’obviar que estem tractant amb persones i no sempre, els interessos de l’Empresa estan en harmonia amb els interessos particulars de tots i cadascun dels seus treballadors.

És per això que, de vegades, és inevitable que els conflictes no puguin solucionar-se dins de l’àmbit Empresarial, donant lloc al procediment contenciós, mitjançant l’inici, per part del treballador d’aquest procediment, acudint per a això a la Jurisdicció Social, bé per via Administrativa, o bé per via Judicial.

Per a això, les Empreses necessiten un bon assessorament processal – laboral, a fi d’aconseguir el millor resultat possible pels seus interessos.

Les matèries que habitualment són objecte de demanda són les que a continuació detallem:

  • Acomiadaments.

  • Reclamacions de quantitat.

  • Reconeixement de dret del Treballador (Salari, categoria, jornada laboral, etc.).

  • Modificacions substancials de les condicions de treball.

  • Mobilitat geogràfica / Canvi de Centre de Treball.

  • Prestacions.

Servicios

Histórico de publicaciones

Descarregar dossier de serveis

Solucions globals

DMCONSULTANTS és un equip de professionals, altament qualificats, en totes les disciplines de l’àmbit jurídic, laboral i fiscal, de forma que la nostra firma pot proporcionar als clients solucions globals en tots els aspectes que poden necessitar.

Contacta’ns