Serveis jurídics

La majoria de clients de DMC són persones jurídiques, els advocats que integren el departament legal, s’han especialitzat en tots aquells temes que es troben habitualment lligats a les societats i que constitueixen amb freqüència temes recurrents en la vida d’una companyia. Així, dins dels serveis que oferim, destacaríem els següents:

Solucions globals

DMCONSULTANTS és un equip de professionals, altament qualificats, en totes les disciplines de l’àmbit jurídic, laboral i fiscal, de forma que la nostra firma pot proporcionar als clients solucions globals en tots els aspectes que poden necessitar.