Els constants canvis en el món empresarial, exigeixen sovint dur a terme operacions de reestructuració racionalització de les societats existents.

Partint d’aquesta premissa, el nostre despatx s’encarrega d’assessorar als clients que plantegin aquestes necessitats, duent a terme els estudis i dissenys societaris que culminaran en operacions de compravenda d’empreses, fusions i escissions de societats mercantils.

  • Negociació i disseny dels protocols necessaris per la compravenda de societats mercantils.

  • Realització de auditories legals (“Due Diligence”), prèvies a la compravenda d’empreses.

  • Preparació i redacció de contractes de compravenda d’empreses.

  • Operacions de fusió i escissió de societats mercantils.

Serveis

Històric

Solucions globals

DMCONSULTANTS és un equip de professionals, altament qualificats, en totes les disciplines de l’àmbit jurídic, laboral i fiscal, de forma que la nostra firma pot proporcionar als clients solucions globals en tots els aspectes que poden necessitar.