Amb l’arribada de l’estiu, els viatges fora d’Espanya es multipliquen i hem de tenir clares les limitacions existents a la quantitat de diners que portem.

L’Agència Tributària ens explica quina és la limitació dels diners en efectiu que podem portar.

En conseqüència, si es viatjarà fora d’Espanya, a partir dels 10.000 euros (inclusivament) és obligatòria la declaració a les autoritats de l’Estat.

La declaració, que es realitzarà mitjançant el formulari S1 pot tramitar-se en l’entitat bancària on estigui oberta el compte de la qual es retirin, en el seu cas, els fons que es vagin a transportar.

Cal tenir en compte que:

  • Es comptarà tots els diners que un porta damunt, és a dir, inclòs el que portem en la cartera.
  • Els xecs també són considerats com a diners en metàl·lic.

Què succeeix si no efectuem la declaració?

En aquest cas, les autoritats ens poden retenir o confiscar els diners amb la finalitat d’investigar la seva procedència.

A més, hi ha la possibilitat que s’imposi una multa que oscil·la entre els 600 euros fins a la meitat dels diners trobats.

Si es determina que s’ha volgut ocultar informació de manera intencionada sobre els diners, es pot intervenir la totalitat de l’efectiu trobat.

 

En definitiva, la norma pretén controlar els moviments de diners en efectiu, dotant-los de major transparència en línia amb tota la normativa desenvolupada en els últims anys per a la prevenció del blanqueig de capitals.