El moment de contractar una hipoteca pot crear molta incertesa, sobretot si es tracta del primer habitatge.

La paperassa, els bancs i les seves preguntes poden saturar amb tanta informació i generar molts dubtes. Si no vols cometre un error determinant per als pròxims anys, el recomanable és assessorar-se amb un bon professional.

Aquests són alguns dels consells imprescindibles a tenir en compte abans de la signatura de la teva hipoteca.

 1. Què signaré? Diferència entre escriptura de préstec hipotecari, escriptura de compravenda i compravenda amb subrogació d’hipoteca.
  • Escriptura de compravenda: és l’escriptura del canvi de titularitat de la casa o pis de la qual acabes sent l’amo.
  • Escriptura de préstec hipotecari: és la que signatures amb el banc per a obtenir els diners necessaris per a la compra de l’habitatge, i que has de retornar a llarg termini juntament amb els interessos pactats.
  • Escriptura de compravenda amb subrogació: l’habitatge que comprem ja té una hipoteca amb un banc i en la mateixa escriptura el comprador “s´enganxa” a aquesta hipoteca, amb les condicions que van ser negociades en el seu moment.
 1. Hipoteca a tipus fix o variable?
  • Tipus fix: apliquen un interès fix durant tot el període de vida de la hipoteca. Té l’avantatge que saps el que et cobraran en tot moment, però mai podràs beneficiar-te de les baixades de tipus d’interès.
  • Tipus variable: la quota mensual de la hipoteca fluctua en funció de les pujades i baixades de l’índex de referència, normalment l’EURIBOR. Et pots beneficiar de les baixades d’aquest índex, però també perjudiquen les seves pujades.

Així, la decisió adoptada la setmana passada pel Banc Central Europeu (BCE) de pujar els tipus d’interès, afectarà negativament als qui hagin signat una hipoteca variable, perquè els costarà més diners retornar el seu préstec.

 1. Clàusules abusives
  • Clàusula sol: marca un interès mínim (o sòl) que s’aplicarà a l’interès variable de la teva hipoteca. Per molt que baixi l’EURIBOR sempre hauràs d’abonar una quantitat mínima que mai podrà baixar.

Aquesta clàusula ha estat considerada nul·la pel Tribunal Suprem, per la qual cosa, si el banc l’aplica, tens dret a reclamar-li el que t’ha cobrat de més.

  • Venciment anticipat: per llei el banc pot reclamar-te la totalitat del deute si impagues un mínim de 12 quotes en la primera meitat de durada de la hipoteca, i de 15 en la segona, d’acord amb l’última reforma de la llei hipotecària.

El banc no pot reclamar la totalitat del deute si el client realitza l’impagament d’una sola quota de la hipoteca, encara que ho digui l’escriptura de préstec hipotecari.

 1. Què passa si no pagues?
  • Abans de conducta a l’impagament, el més recomanable és que es parli amb l’entitat bancària per a renegociar les condicions del préstec hipotecari.
  • Si l’impagament és a curt termini, un o dos mesos, el banc es posarà en contacte amb el client per a verificar si l’impagament ha estat un error, i si es desitja abonar la quantitat deguda, que tindrà com a afegit els interessos de demora.
  • Per contra, si l’impagament és a llarg termini i la situació no s’ha pogut solucionar mitjançant renegociació, el banc procedirà a emprendre accions legals i inclourà al deutor en una llista de morosos. Aquest procés pot acabar en l’embargament de l’habitatge hipotecat i la seva posterior venda en subhasta.