El Consell de Ministres ha aprovat una pròrroga de diverses de les mesures socials d’ajuda fins al 31 de desembre de 2022, així com noves mesures per a pal·liar l’actual crisi econòmica.

El Consell de Ministres va aprovar el passat 25 de juny, el Reial Decret-Llei 11/2022, pel qual prorroga unes certes mesures socials d’ajuda fins al 31 de desembre de 2022 i que a continuació es detallen:

  • Es concedeix, en únic pagament, una ajuda de 200 euros per a treballadors per compte d’altri, autònoms i desocupats, la renda anual dels quals, calculada de manera conjunta aquelles persones amb les quals convisquin, no superin els 14.000 euros i el patrimoni no excedeixi de 43.196,40 euros, descomptant l’habitatge habitual.
  • S’incrementa l’Ingrés Mínim Vital i les pensions no contributives de jubilació i invalidesa en un 15%.
  • Es prorroguen durant els mesos de juliol, agost i setembre els ajornaments de quotes a la Seguretat Social amb un interès reduït del 0,5%, per a empreses adscrites al sector de transport urbà i per carretera, pesca i agricultura.
  • Prohibició d’acomiadaments objectius la causa dels quals sigui l’augment del cost energètic.
  • Es prorroga el límit de l’increment del 2% de les rendes dels lloguers d’habitatges.

Així mateix es prorroguen diverses de les mesures de suport a l’illa de la Palma.

El citat Reial Decret-Llei va entrar en vigor el passat 27 de juny i la seva vigència finalitza el 31 de desembre de 2022.