Es condemna a una aerolínia a indemnitzar a un client amb 2.949 euros per cancel·lar-li el viatge de tornada d’un vol, al no presentar-se a l’anada.

Quan reservem un vol d’anada i volta què passa si no ens presentem en l’embarcament a l’anada? En aquests casos, les companyies aèries apliquen la denominada “clàusula no show” consistent a cancel·lar automàticament l’itinerari de tornada.

Doncs bé, el Jutjat de Primera Instància núm. 34 de Madrid ha dictat recentment una Sentència en la qual es considera que aquesta clàusula és abusiva, en la mateixa línia del ja declarat en la Sentència del Tribunal Suprem de 18 de Novembre de 2018.

El Tribunal Suprem en la referida sentència va considerar que aquest tipus de clàusules són contràries als drets dels passatgers, sobre la base de les següents consideracions:

  1. La decisió d’abaratir els preus per al cas de venda conjunta d’anada i volta és una opció legítima de la companyia, però no suposa que la no utilització de l’anada li causi un perjudici.
  2. La clàusula “no show” suposa un desequilibri de drets i obligacions contrària a la bona fe i al que es disposa en l’article 82.1. de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, ja que a un consumidor que ha complert amb la seva obligació, que és únicament el pagament del preu, se li priva en tot cas del gaudi de la prestació contractada, que per raons que poden ser de naturalesa molt diversa ha decidit o s’ha vist obligat a gaudir només en part.

 

En conseqüència, la clàusula “no show” és nul·la, la qual cosa implica que les companyies aèries no han d’aplicar-la i han de deixar embarcar a tot passatger que no utilitzi l’anada però sí que vulgui gaudir de la volta del seu bitllet.