Noves deduccions temporals per les quantitats invertides en obres de rehabilitació que permetin aconseguir millores de l’eficiència energètica.

La Llei 10/2022, de 14 de juny, i el RD-Llei 18/2022, de 18 d’octubre, estableixen tres noves deduccions temporals en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, per les quantitats invertides en obres de rehabilitació que permetin aconseguir millores de l’eficiència energètica. Exposem a continuació les principals característiques i requisits d’aquestes deduccions:

1. Deducció per obres per a la reducció de la demanda de calefacció i refrigeració:

 • Aquesta deducció s’aplica al teu habitatge habitual o en qualsevol altra de la teva titularitat que tinguis arrendada per a ús com a habitatge o expectativa de lloguer, sempre que es llogui abans del 31 de desembre del 2024.
 • Consisteix en obres per a reduir la demanda de calefacció i refrigeració.
 • Les obres han de realitzar-se entre el 6 d’octubre de 2021 i el 31 de desembre de 2023.
 • Per a acreditar la millora de l’eficiència energètica és necessari comptar amb un certificat emès per un tècnic competent. La deducció s’aplicarà en la declaració de la renda corresponent a l’exercici en què es finalitzin les obres i sobre la quantitat invertida. S’ha de reduir el consum d’energia no renovable en un 7% anual.
 • La deducció és del 20% de l’import de les obres amb un límit màxim de 5.000€ a l’any.

 

2. Deducció per obres per a la millora en el consum d’energia primària no renovable:

 • Aquesta deducció s’aplica al teu habitatge habitual o en qualsevol altra de la teva titularitat que tinguis arrendada per a ús com a habitatge o expectativa de lloguer, sempre que es llogui abans del 31 de desembre del 2024.
 • Consisteix en obres que permetin reduir en almenys un 30% l’indicador de consum d’energia primària no renovable o bé, aconsegueixin una millora de la qualificació energètica de l’habitatge per a obtenir una qualificació “A” o “B”.
 • Les obres han de realitzar-se entre l’1 de gener de 2021 i el 31 de desembre de 2023.
 • Per a acreditar la millora de l’eficiència energètica és necessari comptar amb un certificat emès per un tècnic competent. La deducció s’aplicarà en la declaració de la Renda corresponent a l’exercici en què es finalitzin les obres i sobre la quantitat invertida.
 • La deducció és del 40% de les obres, amb un import màxim de 7.500€ a l’any.

 

3. Deducció per obres de rehabilitació energètica:

 • Aquesta deducció s’aplica als habitatges, places de garatge i trasters que siguin de la teva propietat.
 • Comprèn les obres que permetin reduir el consum d’energia primària no renovable en un 30% com a mínim, o bé, aconsegueixin una millora de la qualificació energètica de l’habitatge per a obtenir una qualificació “A” o “B”.
 • Les obres han de realitzar-se entre el 6 d’octubre de 2021 i el 31 de desembre de 2024.
 • Per a acreditar la millora de l’eficiència energètica és necessari comptar amb un certificat emès per un tècnic competent. La deducció s’aplicarà en la declaració de la renda corresponent a l’exercici en què es finalitzin les obres i sobre la quantitat invertida.
 • La deducció és del 60% de l’import de les obres, amb un import màxim de 5.000€ a l’any, i amb una base acumulada màxima de 15.000€.

 

Exemple: Al desembre de 2022 instal·les panells solars pagant 1.000€ i al gener del 2023 acabes la instal·lació pagant 3.000€. Finalment, en 2023 obtens el certificat energètic que acredita que has reduït en un 13% la demanda de calefacció i refrigeració.

Pel que, en 2023, any en què obtens el certificat, podràs deduir en la teva declaració d’IRPF:

Import obra: 1.000€+3.000€= 4.000€    Import deducció: 4.000€ x 20% = 800€