Des del passat 2 de març de 2024, les empreses de més de 50 integrants estan obligades a comptar amb un Pla per al foment de la Igualtat LGTBI, així com amb un protocol d’actuació per a l’atenció de l’assetjament o la violència contra les persones LGTBI.

La Llei 4/2023 de 28 de febrer, per a la igualtat real i efectiva de les persones trans i per a la garantia dels drets de les persones LGTBI, popularment coneguda com a “Llei Trans”, va introduir aquesta nova obligació per a les empreses de més de 50 persones, que se suma a obligacions ja consolidades, com, entre altres, el Pla d’Igualtat, o el Registre Retributiu.

La citada Llei, en el seu article 15 estableix que les Empreses de més de 50 persones han de comptar amb “(…) un conjunt planificat de mesures i recursos per a aconseguir la igualtat real i efectiva de les persones LGTBI, que inclogui un protocol d’actuació per a l’atenció de l’assetjament o la violència contra les persones LGTBI. Per a això, les mesures seran pactades a través de la negociació col·lectiva i acordades amb la representació legal de les persones treballadores. El contingut i abast d’aquestes mesures es desenvoluparan reglamentàriament.”

Així les coses, encara quan la citada norma continua pendent de desenvolupament reglamentari, des del passat 2 de març, les empreses de més de 50 integrants han de disposar d’una planificació de mesures i recursos, que els permeti aconseguir la igualtat de les persones LGTBI, així com d’un protocol d’actuació per a l’atenció de l’assetjament a aquest col·lectiu.

A l’espera del desenvolupament normatiu, les empreses obligades han d’implementar el Pla i el protocol anti – assetjament LGTBI, per a això hauran de negociar, al costat de la part Social, i independentment que tingui coneixement si en la plantilla hi ha integrants pertanyents a aquest col·lectiu, mesures que versin sobre la identitat de gènere, orientació sexual, igualtat i no discriminació de les persones transsexuals, així com de les persones gais, lesbianes i bisexuals.

Igualment, les empreses que estiguin negociant un Pla d’Igualtat i no discriminació, “han d’incloure expressament a les persones trans, amb especial atenció a les dones trans “.

Al mateix temps, s’estableixen sancions per al cas d’incompliment en matèria d’igualtat i no discriminació del col·lectiu LGTBI, en funció de la graduació de la falta, des de la falta lleu, que se sanciona amb multes de 200 a 2.000.-€, les faltes greus, amb multes de 2.001 a 10.000.-€, o les molt greus, que poden comportar multes de 10.001 fins a 150.000.-€.

A més, en el cas de les faltes greus o molt greus, poden comportar altres sancions, com la pèrdua de bonificacions, la prohibició d’accés a subvencions, o fins i tot el tancament de l’establiment.

A l’espera del desenvolupament reglamentari que estableixi els processos per a implementar aquestes novetats, aquesta Llei, que suposa un pas més en matèria d’igualtat i la defensa dels drets de les persones LGTBI, ofereix a les empreses l’oportunitat de comprometre’s amb la igualtat de tracte i oportunitats a totes les persones, indistintament de la seva condició.