S’adopten i prorroguen importants mesures que pretenen lluitar contra l’alça de preus i incentivar l’ús de vehicles no contaminants.

En el BOE de 29 de juny s’ha publicat el Reial Decret-llei 5/2023, de 28 de juny, pel qual s’adopten i prorroguen determinades mesures de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la Guerra d’Ucraïna, de suport a la reconstrucció de l’illa de La Palma i a altres situacions de vulnerabilitat.

Entre les mesures tributàries aprovades destaquen les següents:

 • En l’Impost sobre el Valor Afegit, es prorroga fins al 31 de desembre de 2023 el tipus de:
  • 0% en els productes de primera necessitat com el pa, llet, fruites i verdures, ous, farines i formatges
  • 5% en pastes alimentoses i olis d’oliva i de llavors.

No obstant això, el tipus impositiu aplicable serà de:

  • 4% per als productes de primera necessitat
  • 10% per a les pastes alimentoses i olis,

a partir del dia 1 del mes de novembre de 2023, en el cas que la taxa interanual de la inflació subjacent del mes de setembre, publicada a l’octubre, sigui inferior al 5,5 per cent.

 • En l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques es crea una deducció del 15% per a la compra d’un vehicle elèctric nou. Aquesta desgravació s’estén fins al 31 de desembre de 2024 i la seva base màxima de deducció s’estableix en 20.000 euros.

 

 • En l’Impost de societats s’estableix una amortització anticipada per a la instal·lació de sistemes de recàrrega de bateries per a vehicles elèctrics endollables.

 

Aquest Reial decret llei estableix o prorroga ajudes per a sufragar el preu de determinats productes energètics per a empreses de transport per carretera i per a productors agraris, la gestió dels quals s’atribueix a l’Agència Estatal d’Administració Tributària.