Una recent Sentència del Tribunal Suprem prohibeix que les empreses d’un mateix sector creïn “llistes negres” de treballadors doncs considera que això vulnera drets fonamentals.Així, el Suprem afirma que la cessió de dades personals de treballadors acomiadats, entre empreses d’un mateix sector, constitueix una cessió il·lícita de dades personals al no comptar amb l’autorització dels treballadors, afectant a la seva reputació i dificultant la possibilitat de trobar ocupació.En el supòsit que dóna origen a la referida Sentència, el treballador en qüestió va impugnar davant el Jutjat Social el seu acomiadament, declarant-ho aquest improcedent. En anar a buscar treball, en una de les ocasions, se li va comunicar que no podia ser contractat a l’estar inclòs en un fitxer de treballadors “conflictius”, la qual cosa va provocar que estigués diversos mesos sense poder accedir al mercat laboral.El treballador va acudir als Jutjats Civils al·legant la cessió il·lícita de les seves dades, de les causes de l’acomiadament i que les dades facilitades eren falses en quedar desvirtuats per sentència judicial, vulnerant-se els seus drets fonamentals, en concret, el dret a l’honor.El Jutjat de Primera Instància i l’Audiència Provincial de Barcelona van desestimar la demanda en considerar que els fets no estaven suficientment acreditats, no obstant això el Tribunal Suprem va canviar aquest criteri invertint la càrrega de la prova i considerant que hi havia indicis suficients, indicis que l’empresa no va aconseguir desmuntar.Les llistes “negres” són fitxers que contenen dades personals d’un grup de persones que els provoquen efectes adversos i perjudicials i la cessió dels quals, al no comptar amb el consentiment del treballador, resulta il·lícita segons la Llei Orgànica de Protecció de Dades. En definitiva, la sentència en qüestió estima que:

  • el treballador ha sofert la vulneració en el seu dret a l’honor.
  • el treballador té dret a que totes les empreses que havien rebut la informació, d’altra banda falsa, cancel·lin les seves dades.
  • l’empresa que havia facilitat aquestes dades, ha de pagar una indemnització al treballador com a conseqüència de la seva actuació.