S’haurà de cotitzar pel dies que hi hagi entre la data de baixa d’un treballador i la data de comunicació quan aquesta es realitzi fora de termini.El passat 24 de juliol l’Administració de la Seguretat Social, establia una reducció en el termini per comunicar les baixes i variacions laborals passant de 6 a 3 dies naturals, justificant aquesta modificació amb l’objectiu de reduir el risc de frau en les contractacions temporals.La resposta de la patronal Catalana CECOT i el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona no s’ha fet esperar, argumentant que haurien d’haver excepcions a aquest termini, com per exemple, quan es produeixin tres festius seguits i que haurien de permetre una adaptació flexible del nou termini, com per exemple establir 3 dies laborables en lloc de naturals.Malgrat les crítiques, el termini de 3 dies no sembla que de moment vagi a modificar-se, per la qual cosa totes aquelles baixes o variacions comunicades fora de termini i que no puguin justificar-se, suposaran l’obligatorietat de cotització per la base mínima del grup de cotització de treballador afectat i només pel percentatge empresarial com s’estableix en el nou RD 708/2015.Què significa això a la pràctica? Suposem que hem finalitzat un contracte de treball per obra i servei el dissabte 5 de desembre a un treballador amb la categoria de peó i que el nostre sector és el de la Siderometalúrgica. El nostre Departament Laboral només treballa de dilluns a divendres i casualment, el 7 i 8 de desembre la nostra empresa estarà tancada per pont laboral. Això suposarà que la comunicació de baixa en l’empresa del treballador es tramitarà el dimecres 9 de desembre i pel que estarà fora de termini segons la nova normativa, ja que l’últim dia per comunicar la baixa hauria d’haver estat el 7 de desembre. En aquest cas pràctic, si l’empresa no pot acreditar una causa justificada, estarà obligada a cotitzar per quatre dies (des del 7 de desembre al 9 de desembre) i segons la base mínima de la categoria de peó, és a dir, una base diària de 25,22 que per 4 dies suposarà una base reguladora de 100,88. Sobre aquesta base, haurem d’aplicar el percentatge de seguretat social a càrrec de l’empresa, és a dir, un 31,95%. Per tant, s’haurà d’abonar un total de 32,23 euros per 4 dies.