Es procedeix a l’eliminació del límit mínim de 90 euros per a la devolució d’IVA a viatgers extracomunitaris “Tax Free”.

Per tal d’estimular les compres de turistes i així produir un augment en el PIB, s’ha procedit a eliminar, en el marc de la llei de pressupostos generals de l’Estat, el límit mínim de devolució de l’IVA als viatgers extracomunitaris.

La principal raó d’aquesta mesura, és que s’estimava que aquest límit mínim perjudicava la venda de productes de fabricació nacional.

D’aquesta manera s’equiparà la política de devolució d’IVA a viatgers, a la d’altres països de la Unió Europea com Alemanya, Holanda o el Regne Unit.

Qui es pot acollir al “Tax Free”:

  • Persones amb residència fiscal / habitual fora de la Unió Europea (extracomunitaris).
  • Persones que no assumeixin aquestes despeses acollits a IVA dins d’una activitat econòmica o professional, és a dir, només podran sol·licitar la devolució per aquesta via si les despeses són de caràcter privat i personal.

 En què compres es pot aplicar el “Tax Free”:

  • Es podrà sol·licitar la devolució de l’IVA sobre compres d’objectes d’ús personal, que han de sortir de la Unió Europea en un termini de tres mesos des de la compra.
  • No es podrà aplicar la devolució d’IVA sobre restaurants, hotels, espectacles, i altres productes de consum ocasional.

Què necessita per sol·licitar el “Tax Free”:

  • El “formulari DIVA o la factura completa expedits per la botiga on es van realitzar les compres.
  • Passaport.
  • Els objectes sobre els quals se sol·licita la devolució.

El viatger ha de segellar el formulari de Tax Free en la Duana, presentant tots els documents citats en el punt anterior conjuntament amb la targeta d’embarcament. Per recuperar l’IVA s’haurà de sol·licitar en un dels establiments adherits o en la botiga on es va realitzar la compra (si és un establiment adherit).

A partir l’1 de gener de 2019 serà obligatori el “formulari DIVA” per la sol·licitud del “Tax Free”.