Des de la irrupció del coronavirus s’han disparat les consultes d’ancians que desitgen desheretar als seus fills per sentir-se abandonats.

Són moltes les persones majors que durant la pandèmia han sofert amb més intensitat els efectes del desagafo i la solitud, vivint situacions en les quals ni fills ni nets els han anomenat per a saber com estan o si necessitaven alguna cosa.

Encara que la llei fixa que només sota unes causes taxades els pares poden excloure del testament als seus fills, la jurisprudència del Tribunal Suprem ha començat a considerar l’abandó als majors com a causa de desheretament, “per considerar que vulnera el dret a la dignitat de l’afectat”, atesa una realitat social que desgraciadament és cada dia més freqüent: la dels majors dependents que són ignorats per les seves famílies.

ELS REQUISITS DEL TRIBUNAL SUPREM

  • L’abandó i desafecto han de ser atribuïbles només a l’hereu i prolongats en el temps.
  • No és suficient amb una renyina puntual o desagafo mutu.
  • L’abandó ha de suposar un maltractament del tot incompatible amb els deures elementals de respecte i consideració, traspassant la frontera del maltractament psicològic.

Són diverses les sentències dictades pel Tribunal Suprem en aquesta línia. Entre altres, destaca la sentència Núm. 267/2019, de 13 de maig de 2019, en la qual l’alt tribunal va confirmar el testament d’una dona que va desheretar als seus fills per incórrer en maltractament psíquic contra la seva mare al llarg dels anys, particularment en els últims anys de la seva vida quan ja estava malalta, amb una conducta de menyspreu i abandó. Els magistrats van argumentar que aquesta conducta va generar en l’anciana una “situació de tristesa” prou greu com per a justificar la seva decisió de llegar tot el patrimoni a un altre fill, que sí que va complir amb “l’obligació legal i moral“ d’atendre les seves necessitats emocionals.

CATALUNYA

  • El Codi Civil català reconeix “l’absència manifesta i continuada de relació familiar entre el causant i el legitimari” com a motiu de desheretament.
  • Al maig de 2019, la Generalitat va presentar un avantprojecte de llei que fa referència expressa al maltractament psicològic per a acabar amb l’ambigüitat legal actual, actualment pendent de tramitació parlamentària.

És d’esperar que en els pròxims anys vegem importants reformes que atorguin més flexibilitat per a desheretar. Mentrestant, les persones afectades per aquestes situacions no tindran més remei que confiar en els tribunals perquè es respecti la seva última voluntat.