Els acords que prohibeixin l’activitat de pisos turístics no podran aplicar-se als propietaris que hagin comprat abans de l’acord i hagin votat en contra.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha establert en la seva sentència de data 13 de setembre de 2018 que un canvi en els estatuts d’una comunitat de veïns prohibint els pisos turístics a l’edifici no afecta a la continuïtat dels habitatges que ja funcionaven com a tals abans que s’aprovessin les restriccions.

FETS:

  • El cas s’inicia amb la demanda d’una propietària en el jutjat perquè s’anul·lés l’acord de la seva comunitat pel qual es modificaven els estatuts per prohibir l’ús turístic.
  • L’acord es va adoptar després que ella comuniqués a l’administradora de les finques la seva intenció de dur a terme aquesta activitat en el seu pis.
  • El Jutjat de Primera Instància 31 de Barcelona i posteriorment l’Audiència Provincial, van considerar vàlid l’acord atenent al fet que comptava amb la majoria suficient en dret civil català (4/5 dels vots), i van determinar que aquest acord afectava a la demandant.
  • La propietària va recórrer davant el TSJC que ara li ha donat la raó

QUÈ DIU EL TSJC:

  • És vàlid l’acord que modifica els estatuts d’una comunitat i prohibeix els usos turístics, sempre que s’adopti pels òrgans competents de la comunitat amb el quòrum requerit (4/5 parts).
  • Aquests acords no poden tenir efectes retroactius en aquells copropietaris que van adquirir els pisos o locals sense que expliqués inscrita la limitació en el Registre de la Propietat, i que a més votessin en contra d’aquest canvi en els estatuts de la comunitat de propietaris.
  • La propietària no pot impedir l’adopció de l’acord per la comunitat, però aquest no li afecta perquè la comunitat ha de respectar la destinació turística decidida per la propietària abans de la seva aprovació.

Aquesta és la segona sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en aquest mateix sentit, per la qual cosa crea jurisprudencia.