L’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) ha actualitzat la seva guia sobre l’ús de cookies.

El dijous 11 de gener han entrat en vigor les noves directrius sobre la política de cookies.

L’AEPD ha actualitzat la Guia sobre l’ús de les cookies per a adaptar-la a les Directrius 03/2022 sobre patrons enganyosos del Comitè Europeu de Protecció de Dades (CEPD).

L’Agència incorpora a la nova versió de la Guia els criteris del CEPD i recull els següents canvis:

  • Visibilitat equitativa: les accions d’acceptar o rebutjar cookies han de presentar-se en un lloc i format destacats, i totes dues accions han d’estar al mateix nivell, sense que sigui més complicat rebutjar-les que acceptar-les.
  • Informació transparent: la informació prestada sobre les cookies ha de ser necessàriament clara perquè el consentiment pugui donar-se inequívocament. Així mateix, aquesta informació ha d’estar sempre accessible per a possibles consultes posteriors.
  • Murs de cookies: l’acceptació de la política de cookies no pot exigir-se com a requisit per a poder navegar en un lloc web, tret que s’informi l’usuari i s’ofereixi per part de l’editor una alternativa d’accés al servei sense necessitat d’acceptar l’ús de cookies. La nova versió de la Guia aclareix que aquesta alternativa no tindrà per què ser necessàriament gratuïta.
  • Cookies de personalització:
    • Quan el propi usuari pren decisions sobre elles (per exemple, l’elecció de l’idioma de la web o la moneda en la qual desitja realitzar transaccions) es tracta de cookies tècniques que no requereixen de consentiment, sense que puguin ser utilitzades per a altres finalitats.
    • Quan és l’editor el que adopta aquest tipus decisions sobre les cookies de personalització, basant-se en la informació que obté de l’usuari, haurà d’informar sobre això oferint de forma destacada l’opció d’acceptar-les o rebutjar-les. En aquest cas, l’editor tampoc podria utilitzar-les per a altres finalitats.

 

La no implementació dels canvis esmentats a partir de l’11 de gener de 2024 pot suposar un incompliment normatiu, així com un gran risc per a la privacitat dels usuaris.