Un vianant és condemnat a indemnitzar al conductor que el va atropellar i a la companyia d’assegurances d’aquest.

L’Audiència Provincial dels Illes Balears, en la seva Sentència 235/2023, ratifica la condemna a un vianant a indemnitzar al conductor del vehicle que el va atropellar amb 200,00.-euros i 3.610,99.-euros a la companyia d’assegurances LIBERTY.

El vianant ha estat condemnat a indemnitzar al conductor i a la seva companyia d’assegurances ja que, l’única causa de l’accident, va ser la negligència del mateix en travessar el carrer.

Es determinen, com a fets provats, que el vianant va començar a travessar el carrer amb el semàfor en verd, però en arribar a meitat de la calçada, sense cap motiu, es va girar i en tornar a mirar al capdavant el semàfor va començar a parpellejar, en aquest moment va iniciar la marxa, passant el semàfor a vermell per als vianants, sense advertir que circulava un vehicle a pesar que la calçada era en línia recta i no existia cap obstacle que li impedís la visió.

Així mateix, el vehicle circulava a la velocitat adequada, de fet, a menor velocitat de la permesa i amb el semàfor en fase verda per als vehicles.

L’única causa de l’accident va ser el canvi de trajectòria per part del vianant, amb invasió sorprenent de la part de la calçada per la qual circulava el vehicle, sense que el conductor tingués temps material per a frenar o modificar la seva trajectòria.

Estableix l’Audiència Provincial que, encara que els conductors de vehicles de motor són els qui han d’observar una conducta extremadament moderada en conduir, perquè són els qui manegen un vehicle de motor amb un elevat risc de causar danys als vianants, no se’ls pot exigir més enllà d’això.

En l’assumpte que ens ocupa, el vianant va actuar amb una evident negligència sense que el conductor pogués realitzar cap maniobra per a evitar l’accident, per la qual cosa l’únic causant de l’accident és el propi atropellat.

A més dels imports al pagament dels quals ha estat condemnat el vianant, aquest ha d’abonar els interessos corresponents, més les costes processals, tant de la primera instància, com del recurs d’apel·lació.