La principal novetat que planteja és la classificació temporal de les baixes mèdiques considerant els següents trams de referencia:

  • Molt curta. Inferior a 5 dies naturals.
  • Curta. Entre 5 i 30 dies naturals.
  • Mitjana. Entre 31 i 61 dies.
  • Llarga. Més de 61 dies.

Però què suposa està novetat? Aquesta nova ordre ministerial OESS/1187/2015 publicada el passat 15 de juny, permet que sigui el propi facultatiu, qui després de valorar la situació del treballador durant la seva visita al centre de salut o Mútua de treball, determini la durada de la baixa i per tant el tipus de control corresponent.Vegem un exemple:Antoni s’ha aixecat amb una gran congestió i es va al centre de salut perquè el seu metge de capçalera li doni la baixa mèdica. El metge determina que es tracta d’un simple refredat i per tant, assigna una durada de tres dies a aquesta contingència, és a dir, el tram “molt curta”. Això suposa que a Antonio se li lliura, en aquesta única visita, tant el part de baixa com el d’alta metgessa, és a dir, que no ha de tornar a la consulta per a una nova revisió.Per tant, depenent de la durada que estimi el metge, el treballador tindrà o no que anar a la consulta a recollir el part de confirmació i que segons l’antiga regulació, havia de produir-se de manera setmanal, és a dir, cada 7 dies. Ara, en el part inicial de baixa mèdica i segons l’estimació del metge, ja tindrà informada la periodicitat dels parts de confirmació en els trams que superin la durada “molt curta” i que podrà ser cada 7 o cada 14 dies.