Per fi ha arribat la esperadíssima sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) que considera l’actual model 720 contrari al Dret de la Unió.

El model 720 és la declaració informativa sobre béns i drets situats a l’estranger que han d’efectuar les persones físiques o entitats residents en l’estat espanyol en determinades condicions. El límit màxim per a la seva presentació continua sent el 31 de març de 2022.

La Sentència publicada en data 27 de gener de 2022, estableix que la normativa espanyola ha incomplert les obligacions pròpies del principi de lliure circulació de capitals i que és contrària al Dret comunitari.

Una vegada analitzada, i de manera resumida, podem extreure les següents conclusions d’aquesta sentència:

  • Que les multes són desproporcionades i no existeix límit màxim, per tant, l’administració ja no podrà sancionar amb una multa automàtica del 150% del guany patrimonial no justificat.
  • Que haurà d’existir una prescripció de la irregularitat, és per això que no es podrà considerar com a guany patrimonial no justificat a aquells actius que es van adquirir abans de la prescripció de 4 anys.
  • Que es vulnera el principi de lliure circulació de capitals, atès que imposa sancions fixes en funció de les dades, amb una quantia mínima de 10.000 €. En cas d’haver declarat fora de termini la sanció mínima és de 1.500 €.

L’administració haurà de sancionar sobre la base dels articles 198 i 199 de la LGT, i guardar així proporció amb l’import d’altres sancions imposades a la resta de contribuents.

La reacció del Ministeri d’Hisenda no s’ha fet esperar i ha confirmat que està preparant una correcció del procediment sancionador per a abans del 31 de març de 2022. Per tant, hem d’estar atents a les imminents modificacions i estudiar en profunditat cada cas per a analitzar si poden reclamar-se les sancions ja abonades.

El trist del cas és que era clar quin seria el sentit d’aquesta sentència i que el Ministeri no ha fet els canvis pertinents amb anterioritat per a evitar l’abús de la normativa ara anul·lada. En la lluita contra el frau, com s’ha demostrat, no val tot.