La devolució de la fiança del lloguer és un dels principals conflictes entre propietaris i inquilins.

Que l’amo retingui l’import complet o part de la fiança després del lliurament de les claus és una cosa bastant usual. És freqüent que posi excuses i s’escudi en qualsevol cosa per a no retornar els diners.

També són molts els propietaris als quals la fiança, a vegades, se’ls queda curta. Poden trobar-se amb situacions molt extremes en les quals l’habitatge es lliura en molt mal estat, amb endolls i sòcols arrencats i portes despenjades. En aquest supòsit, el propietari té la facultat de fer els descomptes oportuns. A més, hi ha inquilins que no paguen l’últim mes, la qual cosa no és legal.

 

Quantia de la fiança

  • La fiança és l’equivalent a un mes de renda i el propietari pot demanar una garantia addicional, que en cap cas pot excedir de dues mensualitats de renda. Són dues figures diferents i han de recollir-se de manera independent en el contracte.

 

Què ocorre quan finalitza el contracte?

  • El propietari de l’habitatge disposa del termini d’un mes des del lliurament de claus per a retornar la fiança. Si transcorre aquest mes i el propietari no la retorna, comencen a reportar-se interessos legals.
  • És important quan es retornen les claus que el propietari vegi l’estat en què es troba l’immoble i se signi per totes dues parts i per duplicat un document en el qual es faci constar que el pis es lliura en perfectes condicions.
  • En el cas que el propietari es negui a anar a veure el pis o digui que no pot, és important documentar bé, mitjançant fotos o testimonis, que el pis es lliura en perfectes condicions, i això per a evitar que després el propietari es negui a retornar la fiança per no trobar-se l’habitatge en bon estat.

 

Què haig de fer si el propietari es nega a retornar la fiança?

  • Transcorregut un mes sense que el propietari hagi retornat la fiança, és recomanable remetre-li un burofax sol·licitant formalment la devolució de la fiança amb l’advertiment d’emprendre accions legals en cas de no atendre aquest requeriment.
  • Si malgrat enviar el burofax el propietari es nega a retornar la fiança o bé no contesta, no quedarà més remei que presentar una demanda judicial per a recuperar aquesta fiança.

 

Les obligacions de les dues parts estan definides, en termes molt generals, en la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU)Llei d’Arrendaments Urbans (LAU). El propietari està obligat a realitzar les reparacions necessàries per a conservar l’habitatge en condicions d’habitabilitat, excepte quan la deterioració sigui imputable a l’arrendatari. D’altra banda, l’inquilí té l’obligació d’efectuar petites reparacions per l’ús ordinari de la casa.

La LAU no estableix quines reparacions es poden deduir de la fiança, per la qual cosa és un tema d’interpretació de les clàusules que es fixen en el contracte i de la jurisprudència existent.

Per això, cada vegada més, propietaris i inquilins es guarden l’esquena i fan fotografies i vídeos de l’estat de l’habitatge, tant a l’inici de l’arrendament com a la seva finalització, sent convenient fer un inventari de cadascun dels mobles i estris i la seva valoració.