Hisenda llançarà el 15 de març una nova aplicació perquè els contribuents puguin fer la RENDA de 2017 a través dels seus mòbils.

Així l‘aplicació mòbil estarà disponible para Android (Google) i IOS (Apple), i permetrà gestionar la declaració de RENDA de fins a 20 NIF diferents.

Aquest mètode d’elaboració de la RENDA està reservada a les declaracions de les quals l’Agència Tributària disposa de tota la informació i que no necessitin modificació. Si cal modificar alguna dada es farà a través de “Renda Web”.

Les noves mesures adoptades per l’Agència Tributària, van principalment destinades a reduir les cites presencials i facilitar la confirmació de l’esborrany per part del contribuent.

Una altra de les novetats és que la campanya de RENDA 2017 s’iniciarà el 4 d’abril, estenent-se fins al 2 de juliol.

El Calendari de la declaració de RENDA de 2017, serà de la següent manera:

 • 15 de març: Es procedeix al llançament de l’aplicació mòbil per part de l’Agència Tributària, i permetent-se també en aquesta mateixa data l’accés a les dades fiscals i la sol·licitud del número de referència.
 • 3 d’abril: S’obre el termini per a la sol·licitud de cita prèvia telefònica “Pla Li Truquem”.
 • 4 d’abril: Inici de la campanya de RENDA 2017, inici presentació Renda Web per internet i telefònica.
 • 8 de maig: S’obre el termini per a la sol·licitud de cita prèvia amb atenció presencial.
 • 10 de maig: Inici atenció presencial.
 • 27 de juny: Límit domiciliacions.
 • 29 de juny: Fi sol·licitud cita prèvia.
 • 2 de juliol: Fi campanya de RENDA 2017.

Com altres novetats:

 • Aquest any deixaran d’enviar-se els Esborranys de RENDA per correu postal, però sí se seguiran enviant les Dades Fiscals.
 • El número de referència ja no s’obtindrà per SMS, es podrà obtenir per 2 mètodes:
  • Via Signatura Digital, DNI Electrònic o Cl@u PIN. Obtenint les dades fiscals directament.
  • Via “Servei RENØ”, obtenint número de referència, pel que es necessitarà l’import de la casella 450 de la declaració de l’exercici anterior, NIF i data de validesa del document d’identitat.

Hem de recordar que s’han de revisar detingudament les dades proporcionades per l’Agència Tributària per verificar la seva exactitud ja que el contribuent serà el responsable de qualsevol error que s’hagi imputat a la seva declaració.