L’Agència Espanyola de Protecció de Dades ha sancionat amb 9.000 euros la publicació de fotos sense consentiment.

En efecte, l’Agència de Protecció de Dades (AEPD) ha imposat una sanció en el procediment Nº PS/00279/2020 al responsable d’una web que va publicar material fotogràfic i altres dades personals d’una persona, sense el consentiment d’aquesta.

Els fets:

  • L’afectat per la publicació de fotos i altres dades sense el seu consentiment, va sol·licitar el mes de juny de 2019 a la reclamada, via mail, la supressió d’aquestes dades.
  • El responsable de la pàgina web va fer cas omís a aquest mail.
  • Al juliol de 2019 l’afectat va interposar reclamació a l’AEPD denunciant:
    • Publicació de fotografies i altres dades personals sense el seu consentiment en una pàgina web.
    • Incompliment dels requisits de la normativa de protecció de dades en els apartats “avís legal” i “política de privacitat” de la pàgina.
  • Al juny de 2020 l’AEPD va donar trasllat de la reclamació al responsable de la web que novament no va contestar.

La infracció i la seva sanció:

L’AEPD considera que l’actuació del responsable de la pàgina web vulnera els articles 6 i 13 del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) i a més entén que aquesta actuació és molt greu, imposant dues multes:

  • 5.000 euros de multa per la infracció de l’article 6 del RGPD.
  • 4.000 euros de multa per la infracció de l’article 13 del RGPD.

Conclusió:

A pesar que està a l’ordre del dia la publicació de fotos i informació en internet i en xarxes socials, hem de ser molt acurats amb tot el que publiquem perquè l’incompliment de la normativa de protecció de dades pot implicar-nos importants sancions.