El 30 de juny de 2022 és una data que hem de marcar en vermell en el calendari ja que suposa la fi d’importants mesures econòmiques.

Anem tornant a la normalitat lentament i es van eliminant les mesures que s’han anat implementant perquè es mantingués controlada la situació econòmica de les famílies i de les empreses.

Fi de la moratòria concursal

El Reial Decret-Llei 27/2021 de 28 de novembre, va ampliar la moratòria concursal fins al 30 de juny de 2022. Aquesta moratòria estén fins a aquesta data:

  • L’exempció de sol·licitar la declaració de concurs al deutor que es trobi en estat d’insolvència.
  • La no admissió a tràmit de les sol·licituds de concurs necessari que presentin els creditors.

Fi de la mesura extraordinària en la dissolució per pèrdues

El mateix Reial Decret-Llei 27/2021 de 28 de novembre va ampliar així mateix fins al 30 de juny de 2022, la mesura excepcional consistent en què no es computin les pèrdues dels exercicis 2020 i 2021 a l’efecte de la causa legal de dissolució per pèrdues d’una empresa.

Fi de l’accés a Línies d’Avals de l’ICO

Només fins al 30 de juny, els autònoms i empreses podran accedir al finançament garantit a través de les Línies d’Avals posades en marxa per l’Institut de Crèdit Oficial.

Fi del límit de l’increment de les rendes del lloguer

El Reial Decret-Llei 6/2022 de 29 de març establia que en els contractes de lloguer les rendes del qual havien de ser revisades en el període comprès des de la seva entrada en vigor i fins al 30 de juny de 2022, l’increment de renda no podia superar l’Índex de Garantia de Competitivitat, això és, no podia superar el 2%. A partir del 30 de juny aquesta limitació desapareix.

Per tant, a partir del 30 de juny de 2022 ens trobem davant un nou escenari, sempre que no s’acordi una extensió en els terminis ressenyats, tal com ha succeït ja amb anterioritat.