Els ERTE podrien penalitzar fiscalment als treballadors afectats.

El límit actual per a no presentar declaració de Renda per Rendiments del Treball procedents d’un sol pagador s’estableix en 22.000 euros anuals. Però aquest llindar, es redueix a 14.000 euros quan les rendes provenen de més d’un pagador.

Els treballadors afectats per un ERTE és molt difícil que superin els 22.000 euros anuals de rendiments del treball, ja que la gran majoria han percebut durant aquest atur obligat un 70% de la seva base reguladora. No obstant això, si el SEPE és un segon pagador, és molt probable que deixin d’estar exempts de presentació, ja que el límit baixa a 14.000 euros.

A més de canviar els llindars per a presentar o no la declaració, els treballadors tindran uns desajustos en les retencions practicades que també els perjudicaran:

  • Un tipus de retenció anterior al ERTE.
  • El SEPE aplica la retenció mínima.
  • Una nova retenció en reincorporar-se al lloc de treball, possiblement sense ajustar.

Els treballadors afectats, hauran de pagar aquesta diferència de retencions en la seva declaració de Renda 2020.

Algunes Organitzacions, han sol·licitat al Govern mesures excepcionals, d’aplicació només per a la RENDA 2020 i que afecti únicament els Expedients de Regulació d’Ocupació motivats per la COVID 19, perquè, en aquest cas, el SEPE no es contempli com un segon pagador.