Per a l’any 2019, la Base Mínima de Cotització dels Treballadors Autònoms pujarà un 1,25%, passant a ser de 944,35 euros, però també pujaran els tipus de cotització fins al 30%.

Almenys és al principi d’acord a què han arribat el Govern Espanyol i les principals Associacions de Treballadors Autònoms, pendent de la corresponent tramitació i aprovació.

En el cas de ratificar-se aquest pre-acord, la base mínima dels Treballadors Autònoms quedaria per sota del SMI que es pretén aprovar pel Govern, mitjançant els pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2019, que és de 1.050,00 euros, la qual que passaria per primera vegada en la nostra legislació.

Així les coses, les parts haurien acordat una pujada dels tipus de cotització del 29,80% vigent en l’actualitat, al 30% del tipus de cotització, per a l’any 2019 el que, en el cas d’aquells autònoms que cotitzin per la base Mínima, suposaria un augment del pagament de les cotitzacions de 60,00 euros anuals, els quals es tradueixen en 82,00 euros anuals, en el cas d’aquells Autònoms societaris que cotitzen a raó de la base Mínima del Grup 1 de Cotització, que passaria a ser 1.214,09 euros.

Si bé els tipus de cotització únicament augmenten un 0,20%, per al proper 2019, segons la versió de la representació dels col·lectius d’Autònoms, s’han pactat sengles pujades per als anys 2020 i 2021, establint-se en el 30,3% per al 2020 i el 30,6% per al 2021, fet que suposa un augment acumulat dels tipus de 0,80 punts.

En tot cas, les versions són contradictòries ja que, segons la versió del Ministeri d’Ocupació, la seva intenció és augmentar els tipus de cotització fins al 31,4%, el que suposaria una pujada de 1,6 punts, és a dir, el doble de la versió de les Associacions de Professionals.

De la mateixa manera, està prevista una pujada de la “TARIFA PLANA” d’Autònoms que, previsiblement, s’establiria en 60,00 euros mensuals, és a dir, un augment del 20% sobre la tarifa actual, que és de 50,00 euros.

Es pretén justificar aquest doble augment dels tipus i bases de cotització dels treballadors autònoms, amb suposades millores de les prestacions que rep aquest col·lectiu com, per exemple, la prestació en cas d’accident de treball o la flexibilització de l’accés a la prestació per cessament d’activitat (Atur per a Autònoms), prestació aquesta última que, els col·lectius de treballadors autònoms, sempre han denunciat que la majoria de les vegades no es concedeixen en l’actualitat.

Cal tenir en compte que el passat mes d’agost del present, es van augmentar les bases de cotització dels treballadors autònoms un 1,4%, mitjançant l’aprovació dels pressupostos generals de l’Estat per al 2018, per la qual cosa, en un període de 5 mesos, l’augment acumulat serà de 2,75 punts.

Com ja vam manifestar al bloc relatiu a la pujada de bases de cotització anterior “LA FESTA LA PAGEN ELS DE SEMPRE: ELS AUTÒNOMS”