Una sentència de 15 de novembre de 2021 considera provat que l’agent sabia que la venda no podia fer-se.

La Sala penal del Tribunal Suprem ha confirmat la condemna d’un any i sis mesos de presó a l’agent de la propietat immobiliària que es va apropiar dels 6.000 euros que un matrimoni li va lliurar per a la compra d’un habitatge que mai es va produir.

FETS PROVATS

  • Al febrer de 2014 l’agent va contactar a través de la seva immobiliària amb un matrimoni i li va oferir la venda d’un habitatge situat a Madrid.
  • Després de visitar l’habitatge en dues ocasions, el matrimoni va decidir comprar l’immoble.
  • L’agent, sabent que el propietari havia rebutjat l’oferta, va formalitzar en el seu nom un contracte d’arres, rebent del matrimoni 6.000 euros.
  • En el contracte el venedor es comprometia a retornar les arres per duplicat en 60 dies, en cas de rescissió del contracte, cosa que no va ocórrer, i l’agent es va quedar amb els diners.

CONDEMNAT PER ESTAFA

  • El matrimoni va iniciar un procés penal contra l’agent, que en 2019 va ser condemnat per estafa per l’Audiència Provincial de Madrid.
  • L’agent va ser condemnat a indemnitzar al matrimoni en la quantitat de 6.000 euros, més interessos de demora, i va recórrer davant el Tribunal Suprem, al·legant que no comptar amb la instrucció expressa del venedor de signar les arres, no significava que els compradors haguessin estat enganyats.

EL TRIBUNAL SUPREM: SÍ QUE VA EXISTIR ENGANY

  • L’engany és inequívoc, perquè el contracte d’arres no tenia per finalitat cap venda, l’oferta no havia estat acceptada pel veritable propietari.
  • Es produeix un doble engany: l’agent no actuava per compte del propietari i el contracte d’arres no tenia cap sentit, perquè el propietari havia rebutjat l’oferta.
  • L’única finalitat de l’agent era obtenir 6.000 euros en el seu propi profit.

Per a la imposició de la pena, el Tribunal Suprem va tenir en compte que el delicte va ser comès per un agent, en l’exercici de la seva professió, la qual cosa genera una major credibilitat en el mercat per als tercers.