Les festes de caràcter retribuït i no recuperable en la Comunitat de Madrid durant l’any 2019, seran les següents:

 

1       DE GENER ANY NOU
7       DE GENER DILLUNS SEGÜENT A REIS
18     D’ABRIL DIJOUS SANT
19     D’ABRIL DIVENDRES SANT
1       DE MAIG FESTA DEL TREBALL
2       DE MAIG DIA DE LA COMUNITAT DE MADRID
15     D’AGOST ASUMPCIÓ DE LA VERGE
12     D’OCTUBRE FESTA NACIONAL D’ESPANYA
1       DE NOVEMBRE TOTS ELS SANTS
6       DE DESEMBRE DIA DE LA CONSTITUCIÓ ESPANYOLA
9       DE DESEMBRE DILLUNS SEGÜENT IMMACULADA CONCEPCIÓ
25     DE DESEMBRE NADAL

 

Per a aquells que puguin estar interessats a les festes laborals d’altres Comunitats Autònomes, pot consultar-les en la Resolució de la Direcció General de Treball, de 20 d’octubre de 2018, per la qual es publica la relació de festes laborals per al 2019.

A més de les festes enumerades, seran festes locals, retribuïdes i no recuperables a Madrid pel 2019 els dies 15 de maig (SAN ISIDRO) i 9 de novembre (NOSTRA SRA. DE L’ALMUDENA).