Les festes de caràcter retribuït  i no recuperable a Catalunya durant l’any 2019, seran les següents:

 

1    DE GENER ANY NOU
19  D’ABRIL DIVENDRES SANT
22  D’ABRIL DILLUNS DE PASQUA FLORIDA
1    DE MAIG FESTA DEL TREBALL
24  DE JUNY SANT JOAN
15  D’AGOST  ASSUMPCIÓ DE LA VERGE
11  DE SETEMBRE DIADA DE CATALUNYA
12  D’OCTUBRE FESTA NACIONAL D’ESPANYA
1    DE NOVEMBRE TOTS SANTS
6    DE DESEMBRE DIA DE LA CONSTITUCIÓ ESPANYOLA
25  DE DECEMBRE NADAL
26  DE DECEMBRE SANT ESTEVE

 

Per a aquells que puguin estar interessats en les festes laborals d’altres comunitats autònomes, pot consultar-les a la Resolució de la Direcció General de Treball, de 20 d’octubre de 2018, per la qual es publica la relació de festes laborals per al 2019

A més de les festes enumerades, hauran d’aplicar les festes locals que, si s’escau correspongui, a cada localitat. A dia d’avui, no s’han publicat les festes locals, retribuïdes i no recuperables de Catalunya pel que, tan aviat com siguin publicades, les compartirem amb vosaltres.

En tot cas, les festes locals de Barcelona per a l’any 2019 són el 10 de juny (DILLUNS DE PASQUA GRANADA) i 24 de setembre (FESTA DE LA MERCÈ).