Els avis poden obtenir la custòdia dels néts en detriment del dret dels pares.

El Jutjat de Primera Instància Núm. 6 de Sevilla, ha dictat la Sentència núm. 144/2021 de data 30 de març de 2021, per la qual atorga la custòdia del nét als seus avis en detriment dels pares del menor.

Efectivament, en una innovadora sentència, el Jutjat de Primera Instància Núm. 6 de Sevilla ha resolt atorgar la custòdia d’un menor als seus avis. Per a això, de manera essencial, se centra en el màxim interès del menor.

Com a premisses essencials, el Jutge ha tingut en compte que el menor no tenia contacte amb el seu pare i, respecte a la mare, el seu actual parella està a l’espera de ser Jutjat per agredir-li.

Així mateix, els avis són els que decidien al fet que col·legi havia d’acudir el menor, el portaven al metge, establien els horaris del menor del dia a dia, etc.

En aquest sentit, el màxim interès del menor ha estat decisiu perquè els avis obtinguin la custòdia, sent que es limita el dret dels pares, si bé la pàtria potestat, màxim dret i obligació dels pares, no ha estat qüestionada.

El Jutge considera que els avis aporten un entorn de disciplina, ordre i control sobre el menor que és el que aquest necessita per al seu correcte desenvolupament com a persona.

Finalment, el Jutge acorda que els pares abonin als avis una pensió d’aliments per al seu fill, així com estableix que el règim de visites al menor ha de ser acordat amb els avis.