El legislador atén les necessitats que venen reclamant els col·lectius més desvalguts.

En efecte, el 1 de març de 2022 es va publicar la Llei 4/2022 de 25 de febrer de Protecció dels consumidors i usuaris enfront de situacions de vulnerabilitat social i econòmica.

Quin és l’objectiu d’aquesta llei?

L’adopció de mesures urgents per a fer front a determinades situacions de vulnerabilitat.

Aquesta norma, en vigor des del 2 de març, pretén donar empara a aquells col·lectius que, dins de l’àmbit de les relacions de consum, s’enfronten amb especials obstacles per a desembolicar-se en condicions d’igualtat, reconeixent-se determinades variables que poden afectar, com ara:

 • Edat
 • Sexe
 • Origen nacional o ètnic
 • Lloc de procedència
 • Discapacitat
 • Desconeixement de l’idioma
 • Nivell de formació
 • Lloc de residència
 • Situació social, econòmica i financera
 • Problemes associats a l’ús de noves tecnologies.

Quines novetats introdueix?

Així, es considera consumidor vulnerable aquell que es troba en una especial situació de subordinació, indefensió o desprotecció que li impedeix l’exercici dels seus drets com a persona consumidora en condicions d’igualtat.

  • Es modifiquen articles referits a l’etiquetatge i presentació de béns, incidint en què hauran de ser de fàcil comprensió.
 • Determina que, en el termini d’un any, el govern desenvoluparà un etiquetatge en alfabet braille, així com altres formats que garanteixin l’accessibilitat a les persones amb discapacitat visual.
 • Estableix que el govern promourà en el termini de tres mesos, les modificacions legislatives necessàries per a garantir l’atenció personalitzada en els serveis de pagaments als consumidors vulnerables per a:
  • Evitar que el tancament de les oficines bancàries impliqui el tancament dels caixers automàtics externs.
  • Incrementar el personal de suport.
  • Instal·lar senyals de prioritat en l’ús de caixers automàtics per les persones vulnerables.
  • Utilitzar tecnologies d’accés a banca senzilles i segures.
  • Protegir els usuaris bancaris de robatoris, enganys i estafes online.
  • Facilitar l’atenció presencial a les persones de major edat i col·lectius amb dificultats per a accedir a les noves tecnologies.
  • Acostar els serveis financers a les persones en el medi rural.