A partir de l’1 de gener de 2016 s’han actualitzat les bases de cotització màximes i mínimes, dels diferents règims del sistema de la Seguretat Social.Per al règim general (treballadors per compte d’altri), per als grups de cotització entre l’1 i el 7 inclusivament, s’estableix el topall màxim de cotització per aquest any 2016 de 3.642,00 euros, per la qual cosa qualsevol salari que superi aquesta quantitat, tan sols cotitzarà per l’import esmentat.Així mateix, el topall mínim de cotització és de 764,40 euros a excepció dels grups de cotització 1, 2 i 3 que serien els següents: 1.067,40, 885,30 i 770,10 respectivament.La cotització per als grups de cotització diaris (8-11), s’estableix una base màxima diària de 121,40 euros i una mínima de 25,48 euros.Respecte del règim de treballadors autònoms, la base màxima de cotització és de 3.642,00 euros i la mínima de 893,10 euros, encara que existeixen excepcions que es tractessin amb detall en una propera circular.Al mateix temps s’han actualitzat les pensions en la seva modalitat contributiva, experimentant un increment del 0.25% respecte de l’exercici anterior, encara que aquest increment no podrà superar el límit màxim establert per aquest any de 2.567,28 euros mensuals (35.941,92 euros/any).Com és habitual en aquests últims anys, les bases de cotització s’augmenten per sobre de les revaloracions de prestacions, en aquest cas, s’han augmentat un 1%, enfront del 0.25% de la revaloració de les pensions.