Per aquest any 2016 per al règim d’autònoms (RETA), estableixen com a base màxima 3.642,00 euros i com mínima 893,10 euros mensuals. Aquests topalls estan subjectes a una sèrie d’excepcions i particularitats.Per a aquells autònoms ja donats d’alta, o els que pretenguin donar-se d’alta en aquest règim, es mantindrien aquests topalls de cotització sempre que tinguin menys de 47 anys. No obstant això, en cas de la nova alta el sigui com a autònom societari, el mínim de cotització passaria a ser el del grup 1 de règim general, això és 1.067,40 euros.Els autònoms que en data 1 de gener del 2016 tinguin complerts els 47 anys, podran demanar un increment de la seva base sempre que hagin estat cotitzant per sobre dels 1.945,80 euros. En cas contrari, per poder incrementar aquesta quantitat, hauran de demanar aquest increment abans del 30 de juny de 2016, per la qual cosa s’aplicaria tan sols a partir de l’1 de juliol de 2016.Les altes produïdes en aquest règim d’autònoms amb 48 o més anys, estaran limitades al topall de cotització màxim d’1.964,70 euros i mínim de 963,30 euros. L’excepció a aquesta particularitat és per a aquells treballadors que amb anterioritat als 50 anys (i per tant, d’alta en el REPTA amb 50 o més anys) haguessin cotitzat en qualsevol altre règim durant 5 o més anys per una base superior als 1.964,70 euros. En aquest cas, el mínim es mantindria en els 963,30 euros i la base màxima seria aquella per la qual es va estar cotitzant en el règim anterior.