El Suprem dóna la raó a empreses que van recórrer la denegació de llicències de vehicles amb conductor (VTC).

L’última sentència dictada per la  Secció Tercera de la Sala del Contenciós del Tribunal Suprem en el recurs interposat per GRAN VIA RENT A CAR, S.L., Sentència de 13 de novembre de 2017 segueix la línia de concedir les llicències VTC (llicències de vehicles amb conductor) que prèviament havien estat denegades en 2014 per l’Ajuntament de Madrid.

En efecte, aquesta Sentència s’uneix a la ja dictada amb anterioritat en el mateix sentit i que fallava a favor de l’empresa JOJUCAR.

Així, el Suprem considera que les sol·licituds de llicències que es van presentar en la Comunitat de Madrid per part d’aquestes companyies eren conformes a la llei vigent en la data de sol·licitud i la conseqüència és que es concediran 80 llicències (60 per Jojucar i 20 per a Gran Via Rent a Car).

Entre els anys 2009 i 2013 es va liberalitzar el sector del transport urbà, no obstant això,      amb posterioritat es van dictar lleis més restrictives, en concret la Llei d’Ordenació del Transport Terrestre de 2013 i el Reial decret de 2015 que estableix l’actual reglament de la Llei de Transport Terrestre, doncs bé, aquest últim limita la concessió de llicències VTC si s’observa desequilibri entre taxis i VTC.

La veritat és que el Suprem en les resolucions dictades falla sobre supòsits anteriors a l’entrada en vigor de la normativa referida i per això en les Sentències no entra a valorar la legalitat o no del Reial Decret del 2015.

No obstant això, a partir d’ara es pot obrir la via per a la concessió d’aquelles llicències que es van sol·licitar entre el 2009 i abans del 2015, moltes d’elles per part de plataformes com Uber o Cabify i que van ser denegades en el seu moment.