Un tribunal concedeix a uns avis la “custòdia excepcional” dels seus dos nets, per falta d’interès dels pares.

L’Audiència Provincial de Pontevedra, en una sentència publicada el 26 de setembre de 2023, ha acordat concedir la custòdia de dos nens en favor dels avis, de 66 i 71 anys d’edat, mantenint la pàtria potestat dels pares.

 

EL CAS

  • Els pares dels menors es van separar en 2016 quan els nens eren molt petits, dos anys i mig el major i cinc mesos el menor. En aquest context, la custòdia es va atribuir a la mare, que es va traslladar al costat dels menors a residir amb els seus pares.
  • Amb posterioritat, la mare es va mudar a una altra ciutat per motius laborals, però no es va emportar amb si als menors, els qui veien al seu pare esporàdicament en un règim de visites estipulat. La convivència i arrelament dels menors amb els avis va anar forjant-se i consolidant-se amb el pas del temps.
  • En 2021 els progenitors van signar una escriptura davant notari en la qual reconeixien que eren els avis materns els cuidadors dels nens, però no se’ls atorgaven poders legals per a decidir múltiples qüestions; com obrir-los un compte bancari, exigir la pensió d’aliments al pare, donar el consentiment per a intervencions quirúrgiques, o una simple excursió escolar.
  • Davant aquesta situació i la por de perdre en qualsevol moment als seus nets, els avis van decidir iniciar un procediment en el qual sol·licitaven que se’ls atribuís la guarda i custòdia dels menors, que va ser denegada pel Jutjat de Primera Instància i ara ha estat estimada per l’Audiència Provincial de Pontevedra.

 

LA SENTÈNCIA DE L’AUDIÈNCIA

  • Es tracta d’una custòdia excepcional, i ha de concedir-se als qui proporcionen als menors un entorn estable i positiu, i aquesta situació s’ha trobat en aquests avis materns.
  • Aquesta unitat familiar és molt beneficiosa per als menors i és la seva principal referència, ja que els progenitors es van desentendre de la cura i manutenció dels seus fills durant cinc anys.
  • S’estableix un règim de visites i de vacances amb els pares i se’ls obliga a passar-los una pensió alimentària mensual als seus fills proporcional als seus salaris.
  • És la solució més d’acord amb el superior interès dels menors, i la que millor permet la satisfacció de les seves necessitats bàsiques, tant materials, físiques i educatives, com a emocionals i afectives, que els permet que la seva vida i desenvolupament tingui lloc en un entorn familiar adequat, mantenint les seves relacions familiars, i fins i tot en contacte amb els seus pares.

 

Aquesta sentència, juntament amb una altra dictada en 2021 per un Jutjat de Primera Instància de Sevilla, deixa la porta oberta al fet que els avis puguin plantejar que se’ls retiri la custòdia als progenitors i se’ls atribueixi a ells, en situacions excepcionals, complint d’aquesta manera amb el que es disposa en la Convenció sobre els Drets del Nen de 1989 i en l’article 39.4 de la Constitució Espanyola.