La inscripció permet obtenir la pensió de viduïtat i agilitza els tràmits de successió.

Des del 3 d’abril de 2017, la Conselleria de Justícia de la Generalitat ha posat en marxa un registre de parelles estables o de fet amb el qual intentarà concentrar les inscripcions que fins ara es feien de forma dispersa en alguns ajuntaments, i que suposa un dels requisits per cobrar pensions de viduïtat a les parelles que no estan casades.

Fins ara només trenta ajuntaments catalans disposaven d’aquest registre, el que impedia a moltes parelles, tant hetero com a homosexuals, constituir-se com a parelles de fet, ja que el tràmit només podia realitzar-se en el municipi on s’estava empadronat. Existia, això sí, la possibilitat de fer-ho pagant a través d’un notari.

REQUISITS

El nou registre està a la disposició de totes les persones que defineix el Codi Civil Català. Hi ha tres supòsits per acreditar-ho i només cal que es compleixi un.

Els supòsits són:

  • Que la convivència duri més de dos anys seguits.
  • Que la parella tingui un fill en comú.
  • Que les dues persones hagin formalitzat la seva relació davant notari.

FINALITAT

L’objectiu del nou registre és “posar-li-ho fàcil” a les parelles que volen inscriure’s i, al mateix temps, alliberar als ajuntaments d’haver de dedicar recursos a aquesta qüestió, a més de centralitzar el servei per dificultar situacions de frau. Amb un registre únic, serà impossible que una persona s’inscrigui dues vegades amb parelles diferents sense que hagi desfet la primera relació. Els notaris hauran de comunicar al registre únic les parelles estables que tramitin.

En el cas d’unions que ja estiguin inscrites com a parella de fet en un Ajuntament, aquesta anotació no comporta la inscripció immediata en el nou registre de la Generalitat; serà necessari que aquestes parelles informin de la situació per acreditar l’existència d’aquesta unió en la nova llista única per a Catalunya. Si una parella es dissol, també haurà de comunicar-se.

És necessari recordar que la llei espanyola de la Seguretat Social estableix dues condicions a la persona no casada que envidua per cobrar la pensió: La primera, que hagi conviscut com a mínim cinc anys amb la seva parella, i la segona, que faci almenys dos anys de la seva inscripció en un registre de parelles estables. Si no és així, es denega aquesta pensió.

DIFERÈNCIES AMB EL MATRIMONI

Respecte a les diferències més importants entre el matrimoni i les parelles estables, caldria ressenyar les següents no previstes per al cas de les parelles estables:

  • No existeix la possibilitat de sol·licitar prestació compensatòria en cas de separació o divorci.
  • Solament es pot presentar la declaració de l’IRPF per separat.
  • No existeix permís retribuït de 15 dies, com en el cas del matrimoni.
  • No es pot demanar la nacionalitat després d’un any de convivència com a parella de fet.
  • Per tenir dret a pensió de viduïtat, es necessiten 5 anys de convivència, 2 anys des de la inscripció o constitució i complir els criteris d’ingressos.

INSCRIPCIÓ

El formulari per inscriure’s es pot descarregar a la web de la Conselleria de Justícia i presentar després la documentació a les seus corresponents del Departament de Justícia.

La inscripció també es pot tramitar telemàticament si es disposa de signatura electrònica.