L’Audiència Provincial de Pontevedra ratifica la manutenció per a un gos després del divorci d’una parella.

L’Audiència Provincial de Pontevedra, en sentència 526/2023 de 3 de novembre ha confirmat la sentència del Jutjat de Primera Instància 15 de Vigo, especialitzat en Família, en la qual es fixava una pensió de 40 euros al mes per a una mascota després d’un divorci.

 

LA SENTÈNCIA

 

  • Estableix un sistema de pàtria potestat i custòdia compartida dels fills amb intercanvis setmanals.
  • Fixa la pensió d’aliments a càrrec del pare i a favor dels seus fills en 150€ al mes (75€ per menor).
  • Estableix que la cura del gos, propietat del matrimoni dissolt, recaurà en mans de la dona.
  • Les despeses extraordinàries i de veterinari de la mascota seran abonats per la meitat per tots dos ex cònjuges.
  • L’exmarit contribuirà a la despesa de l’animal amb la suma de 40 euros al mes, pagables en els cinc primers dies de cada mes i actualitzable conforme a l’IPC.

 

En el present cas es tracta d’una mascota d’edat avançada i que necessita cures especials.

 

QUI ES QUEDA AMB LA MASCOTA EN CAS DE DIVORCI?

 

Amb la recent aprovació de la Llei de Benestar Animal, s’ha obert una oportunitat més per a incloure a les mascotes familiars en una demanda de divorci, com a animals als quals la llei diu que hem de cuidar, per la qual cosa totes dues parts han de col·laborar per al seu sosteniment.

La nova llei facilita la custòdia compartida a Espanya, contemplant-se en el conveni regulador, sent la prioritat l’acord mutu. Si no es produeix, el jutge prendrà la seva decisió basant-se en alguns dels següents criteris:

  • Qui és el propietari de la mascota.
  • Qui actua com a cuidador real d’aquesta.
  • Qui disposa de més temps per a la seva cura.
  • Qui té millors circumstàncies per a assegurar el seu benestar.
  • Si existeixen fills menors, es tindrà en compte qui tindrà la seva custòdia. Aquest criteri és un dels més importants perquè es valora el vincle afectiu creat entre els nens i les mascotes.