El govern limita temporalment l’increment de les rendes dels lloguers al dos (2%) per cent.

El Consell de ministres va aprovar ahir, 29 de març, el Reial Decret-Llei 6/2022, pel qual entre altres extrems es limita l’increment de les rendes de lloguer.

L’article 46 de l’esmentada norma estableix que:

  • En aquells contractes de lloguer les rendes del qual han de ser revisades des de l’entrada en vigor de la norma i fins al dia 30 de juny de 2022, l’increment de la renda no podrà superar l’Índex de Garantia de Competitivitat.

Això suposa limitar l’increment de la renda fins a un màxim del dos (2%) per cent, sent aquest percentatge el fixat com a màxim pel Banc Central Europeu.

Aquesta mesura afecta, tant a grans tenidors, com als arrendadors que no ho són.

El citat Reial Decret-Llei entra en vigor el dia 31 de març de 2022.

Aquesta mesura ha coincidit amb la Sentència del Tribunal Constitucional que allibera l’import de les rendes a Catalunya en declarar nuls diversos articles de la Llei 11/2020 relativa a les limitacions en les rendes dels lloguers, per vulnerar l’article 149.1.8 de la Constitució Espanyola que atribueix a l’Estat la competència per a establir els criteris en la contractació privada.