A partir del mes d’octubre 2020, l’Ajuntament de Barcelona començarà a substituir les notificacions en paper per les comunicacions electròniques.

Es tracta d’una obligació legal, d’acord amb la Llei 39/2015, de procediment administratiu, que obliga les administracions públiques a utilitzar la notificació electrònica com a via de comunicació ordinària amb les persones jurídiques, entitats, professionals col·legiats i representants legals.

La notificació electrònica és obligatòria per a empreses i entitats jurídiques però voluntària per a persones físiques.

En lloc de rebre les notificacions en paper, via correu, com fins ara, les notificacions estaran disponibles en una plataforma digital a la qual es podrà accedir des de l’espai personal. Cada vegada que es tingui una nova notificació, es rebrà un avís per correu electrònic o un SMS en el telèfon mòbil.

Com donar-se d’alta?

Per a poder rebre un avís cada vegada que l’ajuntament emeti una notificació, és imprescindible que l’Ajuntament disposi d’un correu electrònic, i si es desitja, del número de telèfon mòbil. Per a això cal accedir a ajuntament.barcelona.cat/notificacioelectronica, i aportar com a mínim una adreça de correu electrònic.

Quan hi hagi una notificació disponible, es rebrà un avís per correu electrònic o un SMS al telèfon mòbil, on es podrà accedir directament a consultar la notificació.

Cada vegada més organismes estan optant per les notificacions electròniques com a via de comunicació amb el contribuent. Cal gestionar l’alta per a evitar disgustos.